Jet Grouting
Mikropale
Iniekcje
Projekty

Przedsiębiorstwo Geoservice sp. z o.o. jest firmą projektowo-wykonawczą, działającą w zakresie specjalistycznych robót geotechnicznych, takich jak:

  wzmacnianie posadowienia istniejących obiektów inżynierii lądowej, wodnej oraz zabytków;

  realizacja posadowienia pośredniego (głębokiego) nowoprojektowanych obiektów;

  wzmacnianie i uszczelnianie gruntów budowlanych;

  zabezpieczenie głębokich wykopów;

  pionowe i poziome przesłony przeciwfiltracyjne;

  stabilizacja skarp i zboczy.

Nasze przedsiębiorstwo działa na polskim rynku od 1989 roku, w którym to okresie było jedną z pierwszych firm w kraju wprowadzających technologię jet grouting na rodzimy rynek budowlany. Lata doświadczenia oraz wysoko wykwalifikowany personel gwarantują najwyższą jakość wykonywanych robót.  

Przedsiębiorstwo Geoservice sp. z o.o. jest członkiem-założycielem Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych (PZWFS)

Nasze zaplecze techniczne obejmuje wiertnice samojezdne produkowane przez firmy Soilmec, MDT, Wamet (o masie od 500 kg do 14 ton) oraz węzły technologiczne (pompy wysokociśnieniowe, zestawy mieszalników, silosy, warsztaty) w których skład wchodzą urządzenia renomowanych Włoskich firm - Soilmec i Pacchiosi Drill.