Iniekcje niespoistych gruntów wykonywane są dla wzmacniania lub uszczelniania podłoża gruntowego pod projektowane lub istniejące obiekty. Stosujemy w tym celu ekologicznie obojętne media chemiczne, zaczyny cementowe, cementowo-popiołowe lub cementowo-bentonitowe. Media te wtłaczane są w środowisko gruntowe poprzez wprowadzane do gruntu metoda wiertniczą zafiltrowane ( perforowane strefami – poziomami) stalowe, (lub z PCV) rury iniekcyjne, albo też poprzez zapuszczone w podłoże stalowe lance iniekcyjne.

W prowadzony do gruntu pod ograniczonym ciśnieniem ( od ok. 0,05 Mpa do ok. 0,5 Mpa) iniekt penetruje pory środowiska gruntowego, wiąże ze sobą luźne cząstki gruntu, powodując efekt zeskalenia i/lub uszczelnienia. Słabo zagęszczone grunty sypkie uzyskują po iniekcji wytrzymałość na ściskanie od ok. 0,2Mpa do 2 Mpa (a w niektórych przypadkach wyższą). Wykonywana selektywnie (tj. kolejnymi poziomami perforacji rury iniekcyjnej), za pomocą wprowadzonego do wnętrza rury pakera iniekcja umożliwia jednorodną petryfikację środowiska gruntowego.

Możliwe zastosowania:

  1. wzmacnianie podłoża osiadających, istniejących budynków, budowli i obiektów zabytkowych,
  2. utwardzanie podłoża pod projektowane na słabo zagęszczonym gruncie lub na nasypach budowle,
  3. usuwanie zjawisk kurzawkowych,
  4. stabilizacja skarp i wykopów,
  5. uszczelnianie obiektów podziemnych, tuneli, zapór, wielogabarytowych kolektorów ściekowych i przejść podziemnych,
  6. wykonywanie gwoździ iniekcyjnych.